Kullanım Şartları

  

KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK /
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

  


Sayın
Kullanıcı, GRS Automobility’e ait https://www.carverturkiye.com web sitesine
hoş geldiniz.


“Kullanım
Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma
Metni” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve
hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.


Aşağıdaki
tanımlar GRS Automobility’e ait https://www.carverturkiye.com sitesinin
kullanımı için önemlidir.


Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar:
Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri
kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini
vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,


Kişisel
Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgiyi,


Kişisel
Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması,
elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Site: https://www.carverturkiye.com
adresinde yer alan web sitesini,


FSEK:
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,


5651
sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,


6698
sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,


ifade
eder.


A-KULLANIM
ŞARTLARI


KULLANIM
ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE
COOKİELER (ÇEREZLER)


1. https://www.carverturkiye.com
web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar GRS Automobility'in mülkiyetindedir. Bu
dökümanlar, on-line sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde
kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak,
sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.
Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak GRS Automobility, siteden
wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkanını verebilir. Bu
sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal
edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal
sorumluluklar kullanıcıya aittir.


2.
Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link https://www.carverturkiye.com ana
sayfasına yönlendirilmelidir.


3.
GRS Automobility tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan
arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla
birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için


kullanıcı,
kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla
yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, https://www.carverturkiye.com web sitesine
girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata
ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu
kabul eder.


4. https://www.carverturkiye.com
web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca
"bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir
şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu
bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri
referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir
enformasyonu, GRS Automobility ve GRS Automobility yetkili satıcılarından temin
etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması
nedeniyle GRS Automobility'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.


5.
GRS Automobility, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman
değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona
erdirme ve https://www.carverturkiye.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi
ve verilerini silme hakkını saklı tutar. GRS Automobility, web sitesinin
hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya
da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.


6. https://www.carverturkiye.com
web sitesindeki; GRS Automobility yetkili satıcıları, GRS Automobility’in
ithalatını yaptığı araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve yetkili
satıcıya tavsiye edilen satış fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme
tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve GRS Automobility yetkili
satıcıları ile ilgili nihai bilgi temini için GRS Automobility ve/veya GRS
Automobility yetkili satıcıları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu
çerçevede GRS Automobility, web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir
şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve GRS Automobility adına
bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.


7.
Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma
talebi gelmesi ve/veya kullanıcının GRS Automobility sistemlerinin çalışmasına
engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya
saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, GRS Automobility, kullanıcının
kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.


GRS
Automobility web sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi
sistemlerinin güvenliğini sağlamak GRS Automobility sorumluluğundadır. Ticari
amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi
teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik
taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere
zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi
girişimlerde bulunulması halinde, GRS Automobility yapılan saldırının tipi,
saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte
hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına
varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.


8.
Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere
örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz,
sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.


9.
Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez
("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize
birkaç yönden yardımcı olacaktır.


Çerezler,
GRS Automobility tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden
ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi
üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web
sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil
olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı
belirlemek için kullanır.


GRS
Automobility ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir
web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics,
çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl
kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla
kullanır.


Google
Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri
dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect


10.
5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar


Kullanıcı/Kullanıcılar,
web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan
link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya
yeterliliğinin GRS Automobility ile ilgisi olmadığını ve GRS Automobility’in bu
siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin
doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı
herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin
kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların
sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara
uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet
veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan GRS Automobility veya
ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin,
yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir
sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya
yeterliliğinin GRS Automobility tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan
etmişlerdir.


Kullanıcı/Kullanıcılar,
web sitesi üzerinde GRS Automobility’e veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait
herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve
sair bir materyal bulunabileceğini, GRS Automobility’in bu materyallerle ilgili
olarak Sınai Mülkiyet Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu,
bunların GRS Automobility izni olmadan kopyalanamayacağını,
değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını,
satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale
edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.


Bu
sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve araç üstündeki
model yazıları, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri vd. ilgili mevzuat ile
korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar.
Kullanıcı/Kullanıcılar, GRS Automobility logosunun veya web sitesine ait
sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web
sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir
içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya
internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk
doğurmayan herhangi bir içerikten GRS Automobility’in veya ona bağlı veya onun
bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin,
yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.


11.
GRS Automobility, https://www.carverturkiye.com web sitesinde, "Kullanım
Şartları"nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme,
yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir.


Değiştirilen,
yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm
kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.


12-
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri


İşbu
“Kullanım Şartları Ve Gizlilik Metni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir.
Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf
iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra
Dairelerinin yetkili olacaktır.


13-
Son Hüküm


Kullanıcı/Kullanıcılar,
web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları ve Gizlilik
Metni”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını
gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.


B-GİZLİLİK/KİŞİSEL
VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ


A.
Giriş


Kişisel
verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Aydınlatma Metni ve Şirket
bünyesindeki yazılı Politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen; nezdimizde
kayıtları tutulan ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun biçimde işlenmesi
ve korunmasıdır.


B.
Tanımlar


İşbu
Aydınlatma Metninde içerik aksini gerektirmedikçe:


Açık
Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan rıza,


Kişisel
Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
(örn. Ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası,
banka hesap numarası – Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi
Kanun kapsamında değildir).


Kişisel
Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi


Kişisel
Verilerin


İşlenmesi:
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde
edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale
getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,


Özel
Nitelikli Kişisel


Veri:
Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel
hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik
ve genetik veriler,


Veri
Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen,
verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten
kişi,


anlamına
gelmektedir.


C.
Veri Sorumlusunun Kimliği


GRS
Automobility Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yetkili Bayiler ( “Şirket")
veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem
vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile
ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve
güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.


D.
Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?


Kimlik
bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız.


İletişim
Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, bize iletişim için bildirmiş
olmanız durumunda yerleşim adresiniz, sosyal medya hesap iletişim bilgileriniz
de dahil olmak üzere GRS Automobility’e iletmiş olduğunuz her türlü iletişim
bilgileriniz.


Ürün
ve Hizmet Bilgileri: Araç plakası, modeli işlem geçmişini de içeren araç
bilgilerinizi ve araç ruhsatı (tescil belgesi) içerisinde yer alan diğer
bilgilerinizi, Şirketimiz’den geçmişte veya güncel olarak talep ettiğiniz ve
aldığınız ürün ve hizmetlerin detaylarını kapsamaktadır.


Risk
Yönetimi Bilgisi: IP adresi bilgisi.


Müşteri
İşlem Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep ve şikâyetleriniz
kapsamında GRS Automobility’e iletilen sözlü/yazılı veya elektronik ortamdaki
bilgiler.


Talep/Şikâyet
Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya
hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı
merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin
değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.


Pazarlama
Verisi: Ürün veya hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki
deneyimleriniz, anketler, çerez kayıtları, kampanya bilgileri, verdiğiniz
ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms,
e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar sosyal medya
kullanıcı bilgileri.


Finansal
Veriler: Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin tüm bilgiler.


Görsel
ve İşitsel Veriler: Çağrı merkezi kayıtları, belirli hizmet noktalarında can,
mal ve işlem güvenliğinin sağlanması için konumlandırılan kameralar tarafından
kaydedilen kayıtlar.


Hukuki
İşlem ve Uyum Verileri: Adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler,
GRS Automobility’e karşı ve/veya GRS Automobility tarafından başlatılan adli
süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere
ilişkin veriler.


E.
Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl
Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?


Kişisel
verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı
formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve
dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet
sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon
ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya
hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.


1.
Ürün ve Hizmetlerimizin Siz Müşterilerimize Sağlanması


Şirketimiz
tarafından; satış ve kiralama işlemlerinin gerçekleşmesi, satış sonrasındaki
hizmetlerimizin sizlere sağlanması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame
araç sunulması başta olmak üzere siz değerli müşterilerimize sunmayı taahhüt
ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmemiz amacıyla kimlik, iletişim, ürün ve hizmet
verilerinizi KVKK m.5/2/c yer alan bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin
yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.


2.
Ürün ve Hizmet Geliştirme Faaliyetleri


Etkinliğimizi
arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı
iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde,
dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla KVKK m.5/2/f’de belirtilen meşru
menfaatlerimize ilişkin hukuki sebep çerçevesinde kişisel verilerinizi
işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi
kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları
gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis
hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler
oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri
ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize
en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel
ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde,
dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda
kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan
pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.


3.
Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Müşteri Memnuniyetinin
Sağlanması


Şirketimiz;
pazarlama stratejisi belirlemek, istatistiki bilgiler üretmek, kullanıcı
profili oluşturma, tekilleştirme yapmak, veri tabanı oluşturarak listeleme,
raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, tüm kanallardan
gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz
iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, müşteri/potansiyel müşteri ilişkileri
yönetimi, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya,
promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde
kullanabilmek, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve etkinlik
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, size özel teklifler oluşturmak,
Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama
aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, talebiniz doğrultusunda irtibata
geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve
diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, kişiselleştirilmiş reklamcılık
uygulamalarını (Beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli
avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam,
tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon,
kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme, veri yönetim
platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam
gösterimi) gerçekleştirmek amaçları ile kimlik, iletişim, pazarlama ve ürün ve
hizmet verilerinizi KVKK m.5/1’de yer alan açık rızanızı sağlamanız hukuki
sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.


Her
durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için),
açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve
işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız. Açık rızanınız her zaman
geri alabilirsiniz.


4.
Finansal Operasyonun Yürütülmesi


Şirketimiz;
finansal raporlama, kontrol, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak,
ödeme ve/veya iade işlemlerini gerçekleştirebilmek, vergi ve benzeri ödeme ve
mutabakat yükümlülüklerini yerine getirebilmek, finansal dolandırıcılık ve
suistimal vakalarına yönelik tedbir almak amacıyla kimlik, ürün ve hizmet ve
finansal verilerinizi KVKK m. 5/2/ç ve 5/2/f’de yer alan veri sorumlusunun
hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin
temel hak


ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak
kullanabilmektedir.


5.
Hukuka Uygunluk Denetimi


Hizmetlerimizi
yürütürken, birçok farklı mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine
getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme
kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme
yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans
hizmetleri ve ikame araç sunulması, ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin
kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla araç, kimlik ve
iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz
çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim
ve finansal bilgileriniz; sigorta ile ilişkili süreçlerde mevzuat uyarınca
muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin Şirketimizin KVKK m.
5/2/ç’de yer alan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hukuki sebebine
dayanılarak kullanılması mümkün olabilmektedir.


F.
Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?


Bazı
hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir.
Bu bağlamda,


·
Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili
olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici
mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız
hizmet sağlayıcılarıyla;


·
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için GRS
Automobility’in ilgili yetkili satıcı ve yetkili servisleriyle (GRS
Automobility’in güncel yetkili satıcı ve servis bilgilerine https://www.carverturkiye.com
adresinden ulaşabilirsiniz.) ve aynı amaçlara yönelik olarak GRS Automobility
Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek
sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; sözleşme özelinde kaynaklanması
halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, sizlerin talebi doğrultusunda
gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla;


·
Meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer
teknik hizmet sağlayıcılarla, GRS Automobility Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş
iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf
hizmet sağlayıcılarla


·
Açık rızanız bulunması halinde, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve
hizmetlerin sağlanması, satışı, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin
planlanması, takibi ve geliştirilmesi, pazarlama, kampanya, etkinlik ve
kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile
ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel
verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız GRS
Automobility’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya
yurtdışındaki üçüncü taraflar, listesine https://www.carverturkiye.com
adresinden ulaşabileceğiniz GRS Automobility iştirakleri ve bağlı ortaklıkları,
hissedarları, GRS Automobility’in ithalatını yaptığı araçların üretici
firmaları, üretici firmaların iştirakleri ve/veya bu firmalar tarafından
belirlenen 3.şahıslar, GRS Automobility yetkili satıcı ve yetkili servisleri,
GRS Automobility ve yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen
araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile
paylaşabilmekteyiz.


G.
Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?


KVKK’nın
11. maddesi uyarınca;


·
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


·
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,


·
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,


·
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,


·
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,


·
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,


·
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,


·
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


6698
Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz
ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;


-
Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize Dijital Dönüşüm ve Kurumsal
İletişim departmanı dikkatine iletebilir,


-
Şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP
adresinizden elektronik posta gönderebilir,


-
Güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı
elektronik posta adresinizden kisiselverilerim@grsautomobility.com.tr adresine
mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak
yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin
niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.


H.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler


Kişisel
verilerin korunması GRS Automobility için önemli bir konudur. GRS Automobility,
kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı,
ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli
önlemleri almaktadır. GRS Automobility kişisel verilerinizi gizli tutmayı,
gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü
tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. GRS
Automobility’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web
sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi
veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GRS Automobility bu durumu
derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.


İ.
Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi


Kullanıcı/Kullanıcılar
web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir
şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve
ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu


bildiklerini
ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait
olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.


K.
Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde Yapılacak
Değişiklikler


GRS
Automobility, işbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesine
İlişkin Aydınlatma Metni '’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu
değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/ Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma '’nın “www.carverturkiye.com”
konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları Ve
Gizlilik/ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma”daki
değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme
yapılacaktır.


ÇAĞRI
MERKEZİ AYDINLATMA METNİ
  

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin hukuka
uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi
korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.
Amacımız 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin
alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve
haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.
  

a) VERİ SORUMLUSU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak
GRS Automobility ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda toplanacak ve işlenecektir.
 

b) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA
YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI:
Gürses tarafından, ürün veya hizmet alan kişi,
potansiyel ürün veya hizmet alan kişi
olarak sizlerin aşağıdaki
tabloda belirtilen
kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik
yollarla
ve veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan
yöntemlerletoplanmaktadır. Kişisel verileriniz çağrı merkezimiz ile yapmış
olduğunuz telefon görüşmeleri aracılığı ile
[EG1] elde edilecektir.  

Taleplerinizin karşılanması,
randevuların oluşturulması, hizmetlere ilişkin bilgi verilmesi,
pazarlama, reklam, kampanya ve
fırsatlara ilişkin sizleri bilgilendirmek
gibi amaçlarla kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde
belirtilmiş olan aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir;
 

Veri Kategorisi[EG2]  

Hukuki Sebep 

İşleme Amacı 

Kimlik  

(Ad, Soyad, Doğum Tarihi)

İletişim 

(Cep Telefonu Numarası, E-posta
Adresi)

Müşteri İşlem 

(Müşteri, Talep Kayıtları) 

İşlem Güvenliği 

(IP Adresi, Onay Kayıtları) 

Pazarlama 

(Anket, Tercihler vb.)  

- Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(KVKK m. 5 f. 2 c bendi)
 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
(KVKK m. 5 f. 2 e bendi) 

- Açık Rıza (KVKK m. 5 f. 1) 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

- Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık
Süreçlerinin Yürütülmesi
  

- İletişim Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
  

- İş Süreçlerinin
İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alinmasi Ve Değerlendirilmesi
  

- Mal / Hizmet Satış Sonrası
Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
  

- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin
Yürütülmesi
  

- Mal / Hizmet Üretim Ve
Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  

- Müşteri İlişkileri Yönetimi
Süreçlerinin Yürütülmesi
  

- Müşteri Memnuniyetine Yönelik
Aktivitelerin Yürütülmesi
  

- Pazarlama Analiz Çalişmalarinin
Yürütülmesi
  

- Reklam/Kampanya/Promosyon
Süreçlerinin Yürütülmesi
  

- Ürün/Hizmetlerin/Pazarlama
Süreçlerinin Yürütülmesi
  

- Saklama Ve Arşiv
Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  

- Sözleşme Süreçlerinin
Yürütülmesi
  

- Yetkili Kişi, Kurum Ve
Kuruluşlarla Bilgi Verilmesi

c) KİŞİSEL VERİLERİN
AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI:
Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda
yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Üçüncü Taraf 

Aktarım Amacı 

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel
Kişileri
 

(İleti Yönetim Anonim Şirketi vb.) 

- Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
(KVKK m. 5 f. 2 c bendi) 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
(KVKK m. 5 f. 2 e bendi) 

- İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m. 5 f. 2 f bendi)
 

- Açık Rıza (KVKK m. 5 f. 1) 

İş Ortağı, İştirakler, Bağlı
Ortaklıklar, Topluluk Şirketleri ve Tedarikçiler
 

(Çağrı merkezi hizmeti sunan
tedarikçi şirket vb.)
 

- Bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
(KVKK m. 5 f. 2 c bendi) 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
(KVKK m. 5 f. 2 e bendi) 

- İlgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri
için veri işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m. 5 f. 2 f bendi)
 

- Açık Rıza (KVKK m. 5 f. 1) 

Yetkili Kamu Kurum ve
Kuruluşları
  

(Ticaret Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü vb.)
 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi) 

- Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
(KVKK m. 5 f. 2 ç bendi) 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
(KVKK m. 5 f. 2 e bendi) 

e) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN
11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak,
haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz
durumunda
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On
sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde
şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini
geçmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 

o Kişisel veri işlenip
işlenmediğini öğrenme,
 

o Kişisel verileri işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme,
 

o Kişisel verilerin işlenme
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 

o Yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 

o Kişisel verilerin eksik veya
yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
--kapsamda yapılan işlemin
kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 

o 6698 sayılı Kanun ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini
veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 

o İşlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 

o Kişisel verilerin kanuna aßykırı
olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahiptir.
 

  

Yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla
Şirketimizin Birlik mh.
Mehmet Akif İnan cd. FIAT Yetkili Servis No:4 Esenler/İstanbul
adresine kimliğinizi tevsik
edici bilgi ve belgeler ile yazılı
olarak, grsautomobility@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik
posta (KEP) ile,
iletisim@grsautomobility.com.tr adresine güvenli elektronik
imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından sistemde
kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.
 

Gürses kişisel verilerinizin hukuka
aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.
 

Başvurunuzda; 

1. Adınızın, soyadınızın ve
başvuru yazılı ise imzanızın,
 

2. Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport
numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 

3. Tebligata esas yerleşim yeri
veya iş yeri adresinizin,
 

4. Varsa bildirime esas elektronik
posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 

5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup
varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
 

 [EG1]Ticari Elektronik İleti onayı
süreçlerine göre revizesi gerekebilir.
 

 [EG2]İşlenen başka veri var mı
süreçler kapsmaında kontrol edilmelidir.
  

   

icon

Bize Ulaşın

Carver ile ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa bir tık uzağınızdayız.

icon
icon

Satış Noktaları

Carver modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon