Rezervasyon Sözleşmesi

CARVER Araç Rezervasyonu:

CARVER aracı için Rezervasyon yaptığınız için teşekkür ederiz. Rezervasyonunuzu
yaparak CARVER'nızı teslim almak için takribi öncelik hakkınızı güvence altına
aldınız.
Geçerlilik Tarihi. (1) Rezervasyonunuzu yaptığınızda ve (2) Sipariş Ücretinizi
aldığımızda Rezervasyonunuz geçerlilik kazanır.

Rezervasyon. İşbu Sözleşme'yi kabul etmekle, araç konfigürasyonunuzda
belirtilen özellikleri bulunduran aracı (“Araç”) rezerve etmek için bir Sipariş
Ücreti’ni (“Sipariş Ücreti") GRS Automobility Oto Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi'ne (“biz” “bize” veya “bizim”) ödemeyi peşinen kabul etmektesiniz.
Sipariş Ücreti’nin işbu Sözleşme kapsamında özel olarak düzenlenmedikçe
iadesinin söz konusu olmadığını ve Sipariş Ücreti’nin Araç’ınızın size
tesliminin siparişinize ve yürürlükteki yasalara uygun olarak
gerçekleştirilmesi kapsamında ithalat ve idari süreçlerden kaynaklanan masraf
ve ücretlerin yanı sıra müşterinin siparişle ilgili taleplerinin karşılanması
amacıyla kullanılacağını kabul etmektesiniz. Sipariş Ücretinin tarafımıza
ödenmesinden önce, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir rezervasyonu işleme
koymak veya taleplerinizi karşılayan herhangi bir prosedürü yerine getirmek
yükümlülüğü altında olmadığımızı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme’nin amaçları
doğrultusunda, CARVER'nın size sunacağı taslağa uygun şekilde, Aracın trafiğe
tesciline ve plaka verilmesine ilişkin noter huzurunda bir vekaletname
düzenlemeyi ve bu kapsamdaki noter ve tescil ücretlerini ödemeyi taahhüt
etmektesiniz.

Sipariş Süreci. Bu Rezervasyon, takribi teslimat önceliğinizi güvence altına
almakla birlikte, herhangi bir şekilde nihai bir araç satın satımı veya
siparişi teşkil etmemektedir. Araç’ınız teslime hazır olduğunda CARVER,
Araç’ınız için bir sipariş oluşturacak ve size nihai bir Satım Sözleşmesi
(“Satım Sözleşmesi”) gönderilecektir. Bu Sözleşmeyi onaylayarak, Sözleşmenin
koşulları hakkında bilgilendirildiğinizi ve tüm koşullara uymayı taahhüt
ettiğinizi kabul etmektesiniz. Araç’ınız, Rezervasyon itibariyle mevcut olan
özelliklere ve seçeneklere göre fiyatlandırılmakta (Nihai Satın Alma Bedeline
tabi olmak üzere) ve konfigüre edilmektedir. Siparişinizi verdikten sonra
piyasaya sürülen veya üretimi başlayan veya yasal onaya tabi olan seçenekler, özellikler
veya donanımlar, teslimat sırasında Araç’ınıza dahil olmayabilir veya Araç’ınız
için mevcut olmayabilir ancak daha sonra kullanılabilir hale gelebilir. Bu
durum, Araç’ın belirli seçeneklerinin, özelliklerinin veya donanımının sonraki
yazılım ve/veya donanım güncellemeleri yoluyla daha fazla geliştirmeye ve
değişikliğe tabi olabileceği anlamına gelmektedir. Sipariş Ücretinin tamamının
ödenmesi ve burada yer alan diğer koşulların tarafınızca yerine getirilmesi
kaydıyla ve burada belirtilen diğer koşullara tabi olarak, Araç’ı sizin için
rezerve etmeyi ve gerekli belgelerle birlikte Araç’ı teslime hazır hale
getirmek için sevkiyatı gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, nihai bir satış
veya sipariş sözleşmesi veya CARVER için nihai Satım Sözleşmesi’ni
sonuçlandırma taahhüdü değildir.

Sipariş Ücreti. Araç’ın sizin için rezerve edilebilmesi adına, işbu Sözleşmeyi
imzaladığınız tarihte Araç Konfigürasyonunuzda belirtilen tutarda ve iadesi
olmayan bir Sipariş Ücreti ödemeniz beklenir. Sipariş Ücretinin ödemesi kredi
kartı ile yapılabilir. Ayrıca, ödediğiniz Sipariş Ücretinin, siparişinizin
işleme konulması, nakliyesi, yeniden pazarlaması ve/veya Araç’ın yeniden
satılması durumunda oluşacak fiili maliyetlerin adil ve makul bir hesaplamasını
teşkil ettiğini de kabul etmektesiniz. Bu nedenle, burada özel olarak
düzenlenen durumlar dışında, herhangi bir nedenle nihai satışın gerçekleşmemesi
durumunda Sipariş Ücreti iade edilmeyecektir. Rezerve Edilen Araç’ın nihai
satışının tamamlanması durumunda, Sipariş Ücreti Nihai Satın Alma Bedelinden
düşülecek ve toplam tutar üzerinden fatura tarafımızca kesilerek tarafınıza
teslim edilecektir. Sipariş Ücreti’nin ödenmesi sırasında kullanılan

kredi kartı sahibi ile sizin aynı kişi olmamanız veya bu kredi kartına ilişkin
bir şüphe bulunması halinde, ödemenin sizin adınıza doğrulandığını ve
işlendiğini kanıtlayan belgeleri talep etme hakkımızı saklı tutarız. Bu bilgi
ve belgeler sağlanana kadar, Satım Sözleşmesi’ne devam edilmeyecek olup
Rezervasyon iptal edilecektir.

Tahmini Satın Alma Bedeli. Rezervasyonunuzda belirtilen satın alma bedeli,
Rezervasyon sırasındaki tahmini bir bedeldir. Bu Sözleşme ile, bu Rezervasyon
kapsamındaki Tahmini Satın Alma Bedeli’nin düzeltmelere tabi olabileceğini,
Araç’ın nihai satın alma bedelinin (“Nihai Satın Alma Bedeli”), Araç’ı satın
almak için sözleşmeye dayalı onayınız için e-posta, SMS veya CARVER App
aracılığıyla sizinle paylaşılacağını ve Nihai Satın Alma Bedelini
onayladığınızda yürürlüğe girecek olan nihai Satım Sözleşmesi kapsamında anlaşmaya
varılacağını kabul etmektesiniz. Bu Sözleşme, CARVER tarafından bildirilecek
olan fiili satış anına kadar herhangi bir nihai satışı içerecek şekilde
yorumlanamaz ve yorumlanmayacaktır.


İptal hükmü. Tamamlanmış Rezervasyonunuzu göndermenizden sonra, Araç
teslimatınızı hazırlama ve koordine etme sürecine başlayacağız. Araç’ınız size
teslim edilene kadar, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle
Rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz, bu durumda, burada açıkça
düzenlenmedikçe, ödediğiniz Sipariş Ücreti tarafınıza iade edilmeyecektir.
Yukarıdakilere ilave olarak; Rezervasyonunuzu yaptıktan sonra sizden bilgi
talep etmemiz ve bize yanıt vermemeniz, bir ürünü, özelliği veya seçeneği
(herhangi bir araç modeli veya modelin belirli bir konfigürasyonu dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) ("Ürün") durdurmamız veya kötü
niyetli hareket ettiğinizi tespit etmemiz veya Teslimat Tarihinde satış
işlemini tamamlamamanız halinde de Rezervasyonunuzu iptal edebiliriz. Bu
durumda ödediğiniz Sipariş Ücretinin iadesini alamazsınız. Siparişiniz bir
fiyatlandırma hatası veya bir Ürünün üretiminin durdurulması sonucunda iptal
edilirse, ödediğiniz Sipariş Ücretinin tamamını size iade edeceğiz. Ayrıca,
tahmini teslimat tarihinizi ertelemek için bizimle iletişime geçmeniz ve bizim
bu değişikliği yerine getiremememiz veya Araç’ı tahmini teslim tarihinde
ve/veya Hazır Olma Tarihinde teslim almak için uygun olup olmadığınızı
onaylamanızı istememize rağmen sizden dönüş alamamamız halinde işbu Sözleşmeyi
iptal edebiliriz. Bu durumda ödediğiniz Sipariş Ücretinin herhangi bir iadesini
alamazsınız. Her ne sebeple olursa olsun, siparişi iptal etmeniz halinde, araç
satışı için düzenlemiş olduğunuz vekaletname ile ilgili noter ve/veya tescil
ücretlerini ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu tutarlar önceden CARVER tarafından
ödenmişse CARVER, ödemiş olduğu tutarlar için size rücu edecektir.

CARVER ve bağlı kuruluşları araçları doğrudan son kullanıcılara
satar ve Aracınızın bu Sözleşmenin alt bilgisinde belirtilen ülkede tescil edilmesini
talep eder. Aracınızın usulüne uygun tescili için gerekli işlemleri yapmayı
kabul ve taahhüt etmektesiniz. Aracın yeniden satışı amacıyla veya diğer
şekillerde bir kötü niyetle yapıldığına inandığımız herhangi bir siparişi tek
taraflı olarak iptal edebiliriz.


Araç Konfigürasyonundaki Değişiklikler. Araç’ınız Rezervasyon’unuza uygun
şekilde üretildiğinden veya halihazırda üretilmiş olduğundan, Araç
Konfigürasyonunuzda değişiklik yapılması zor ve hatta imkânsız olabilecektir.
Buna göre, Araç Konfigürasyonunuzda yaptığınız bu tür değişiklikler, bu
Sözleşmenin bir parçasını oluşturacak olan ek bir Araç Konfigürasyonu
kapsamında Sipariş Ücretinde veya Nihai Satın Alma Bedelinde meydana gelen
artışı da yansıtacak şekilde düzenlenecektir. Araçlarımızı sürekli olarak
iyileştirdiğimiz için, herhangi bir Araç bileşenine uygulanan veya kullanılan
üretim teknolojilerinde veya malzemelerde yapılan değişiklikler de dahil olmak
üzere, makul takdirimize bağlı olarak, siparişinizi esaslı olarak etkilemediği
ölçüde, Araç’ınızda değişiklikler yapabiliriz. Araç’ınızın siparişinizin
verildiği sırada gösterilen menzili, hızı veya ivmesindeki değişiklikler de
dahil olmak üzere, siparişinizi önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir
değişiklik yapılması halinde Araç’ınız teslim edilmeden önce sizi bildireceğiz.
Bu bildirimi takip eden 14 gün


içinde siparişinizi iptal edebilirsiniz. Bu durumda ödediğiniz Sipariş
Ücretinin tamamını iade alırsınız. Teslimat. Sipariş Ücretinizi aldıktan sonra,
Aracınızın tahmini varış zamanını sizinle e-posta, SMS veya CARVERApp
aracılığıyla paylaşacağız. Aracınızın tahmini teslim tarihi sadece bir öngörü
olup gerçek teslimat tarihiniz, Aracınızın konfigürasyonu, üretimin
elverişliliği ve teslimat yeri dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Nihai
Satım Sözleşmesini imzaladıktan sonra, Araç’ınızın bölgenizde bulunan CARVER
Teslimat Merkezinizde veya kabul edebileceğimiz başka bir yerde teslimata hazır
olmasını öngördüğümüz zamanı (“Hazır Olma Tarihi”) size bildireceğiz. Hazır
Olma Tarihi, size daha önce bildirilen tahmini teslimat tarihinden daha erken
bir tarihte olabilir ve transit kaynaklı gecikmeler de dahil olmak üzere bu
tarihlerden herhangi birini değiştirme hakkını, bu tür değişiklikleri size
bildirmek üzere, saklı tutarız.
Ayrıntılar. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine
getirebilmemiz için zaman zaman sizden bilgi vermenizi isteyeceğiz.

Gizlilik Bildirimi. CARVER'nın Müşteri Gizlilik Bildirimi bu Sözleşmeye
dahildir ve https://www.carverturkiye.com/legal/privacy?redirect=no web
sitesinden ulaşılabilir.

Fesih. İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi birinin herhangi bir sebep
göstermeksizin yapacağı bir bildirimle veya bu Sözleşmede belirtilen hallerde
veya haklı nedenlere dayalı olarak feshedilebilir. Gümrük, nakliye, üretim vb.
aşamalarında doğal olaylar, olumsuz iklim koşulları, sosyal olaylar, grevler,
lokavtlar, savaşlar, sıkıyönetim veya olağanüstü hal, pandemiler (salgın) gibi,
beklenmedik olaylardan kaynaklanan iletişimdeki gecikmeler ve kesintiler mücbir
sebep olarak kabul edilecektir. Tarafların bu tür mücbir sebepler nedeniyle
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda herhangi bir tazminat
yükümlülüğü veya fesih hakkı doğmayacaktır. Ancak, mücbir sebep olayının 30
günden fazla sürmesi halinde her iki Taraf da Sözleşmeyi feshedebilir.


Uygulanacak Hukuki Entegrasyon. İşbu Sözleşmenin hükümleri Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme, Araçla
ilgili önceki tüm sözleşmeler, sözlü beyanlar, müzakereler, iletişimler veya
beyanların yerine geçer. Burada açıkça yer almayan şartlar bağlayıcı değildir.


Onaylar; Devredilememe. Sipariş Ücretinizi ayrı olarak veya bir yedi emin veya
yedi emin fonunda tutmayacağımızı ya da Sipariş Ücretiniz için herhangi bir
faiz ödemeyeceğimizi kabul etmektesiniz. Rezervasyonunuz, CARVER'nın önceden
yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa devredilemez veya aktarılamaz. İşbu
Sözleşmeyi kendi takdirimize bağlı olarak bağlı kuruluşlarımızdan birine
devredebiliriz.

Uyuşmazlık Çözümü. Sizinle aramızda herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık veya
ihtilaf çıkması durumunda, sizinle birlikte, dostane bir çözüm için tüm
olasılıkları araştırmayı taahhüt etmekteyiz. Dostane bir çözüme ulaşılamaması
durumunda, yetkili mahkeme ve kurumlar uyuşmazlığı yürürlükteki yasalara göre
çözecektir.

Bildirimler. Tarafların birbirlerine bildirmiş oldukları posta adresleri,
e-posta adresleri veya cep telefonları işbu Sözleşme nedeniyle yapılacak
bildirimlerde kullanılmakta olup, bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir
değişikliğin diğer Tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut
verilere dayanılarak yapılan bildirim usulüne uygun olarak yapılmış
sayılacaktır. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda ve işbu Sözleşmeyi kabul
ettiğiniz tarih itibariyle yürürlüğe girer ve uygulanır. İşbu Sözleşmeyi
onaylayarak ve kabul ederek, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş
olursunuz. 

icon

Bize Ulaşın

Carver ile ilgili öğrenmek istediğiniz ne varsa bir tık uzağınızdayız.

icon
icon

Satış Noktaları

Carver modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon